t
  首页 | 中心简介 | 组织机构 | 科学家简介 | 科研成果 | 学术交流 | 研究生培养 | 工作影集
 
 
山东省地质环境与效应工程技术研究中心
中心地址:11
青岛市抚顺路11号科技楼1004室
通信地址:11
青岛市抚顺路11号261信箱 266033
电话(传真):
 
0532-85071758
   
联系人:
 
贺可强
手机:
 
13606429626
E-mail:
 
keqianghe@163.com
王旭春
手机:
 
13853229715 85071700
E-mail:
 
xuchun_wang@263.net
 
周敦云
电话:
 
0532-85071759
手机:
 
13001696238
E-mail:
 
zhoudunyun@163.net
     
 
研究领域 科研项目
机构设置 人员组成
学术成果 人才培养
对外交流 联系方式
青岛海洋地质研究所